Báo giá in phong bì thư

Báo giá in phong bì thư

In Ngọc Hưng cập nhật bảng báo giá in các loại phong bì áp dụng từ ngày 01/8/2023.

Số TT

Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng

Đơn giá/hộp

1

In phong bì kích thước 10x19cm trên giấy Offset 100msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Dưới 500

700

2

In phong bì kích thước 10x19cm trên giấy Offset 100msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Trên 500

600

3

In phong bì kích thước 11x19cm trên giấy Offset 100msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Dưới 500

800

4

In phong bì kích thước 11x19cm trên giấy Offset 100msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Trên 500

700

5

In phong bì kích thước 12x22cm trên giấy Offset 100msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Dưới 500

1.000

6

In phong bì kích thước 12x22cm trên giấy Offset 100msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Trên 500

900

7

In phong bì kích thước 16x23cm trên giấy Offset 120msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Dưới 500

1.200

8

In phong bì kích thước 16x23cm trên giấy Offset 120msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Trên 500

1.000

9

In phong bì kích thước A4 trên giấy Offset 140msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Dưới 500

3.500

10

In phong bì kích thước A4 trên giấy Offset 140msg theo mẫu chung, in 01 mầu.

Cái

Trên 500

3.000

Dưới đây là bảng báo giá in phong bì A5, báo giá in phong bì A4, báo giá in phong bì 12x22cm, Phong bì 11x19cm, phong bì giấy mỹ thuật in ép nhũ các kich thước theo yêu cầu. Trong đó cột dọc là loại giấy và độ dày giấy in phong bì, cột ngang là số lượng in phong bì (Ví dụ offset100 tức là giấy offset có định lượng 100g/m2). In phong bì với đinh lượng giấy từ 100gsm đến 150gsm là loại mỏng, in phong bì với định lượng giấy từ 200gsm đến 300gsm là loại dày.

Báo giá in phong bì áp dụng trên máy in offset hiện đại, màu sắc trung thực, in ấn sắc nét nhất tại Cao Bằng.