Báo giá in hóa đơn, phiếu

Báo giá in hóa đơn, phiếu

Giúp khách hàng tham khảo và so sánh báo giá in Hóa đơn bán lẻ, bảng kê hàng hóa, phiếu xuất kho rẻ nhất tại Cao Bằng, Từ 01/8/2028 In Ngọc Hưng niêm yết bảng giá in Hóa đơn bán lẻ, bảng kê hàng hóa, phiếu xuất kho để Quý khách tra cứu.

Bảng báo giá in Hóa đơn bán lẻ, bảng kê hàng hóa, phiếu xuất kho, loại giấy Các bon, giấy Bãi Bằng, In offset đa màu sắc trên máy in hiện đại nhất hiện nay của Nhật bản.

  1. In trên giấy Các bon kích thước A5:

Số TT

Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng

Đơn giá/quyển

1

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A5

Quyển

5-10

25.000

2

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A5

Quyển

10-15

24.000

3

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A5

Quyển

15-20

23.000

4

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A5

Quyển

20-30

22.000

5

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A5

Quyển

30-50

21.000

6

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A5

Quyển

50-100

20.000

7

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A5

Quyển

Tử trên 100

18.000

 

  1. In trên giấy Các bon kích thước A4:

Số TT

Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng

Đơn giá/quyển

1

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A4

Quyển

5-10

45.000

2

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A4

Quyển

10-15

43.000

3

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A4

Quyển

15-20

40.000

4

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A4

Quyển

20-30

38.000

5

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A4

Quyển

30-50

36.000

6

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A4

Quyển

50-100

35.000

7

Hóa đơn bán lẻ, bảng kê, phiếu xuất kho kích thước A4

Quyển

Tử trên 100

32.000