Báo giá in Card visit

Báo giá in Card visit

Đối với khách hàng in card visit lấy chậm sau vài ngày, vui lòng xem bảng báo giá thứ 1 để được giá tốt nhất. Đơn giá áp dụng cho in bằng máy in offset công nghiệp – là công nghệ in tối ưu nhất hiện nay.

Bảng giá niêm yết gia in card visit.

Số TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá/hộp
1 In card visit trên giấy couche 300gsm, cán màng bóng hoặc mờ 02 mặt. Hộp 01-05 45.000
2 In card visit trên giấy couche 300gsm, cán màng bóng hoặc mờ 02 mặt. Hộp 10-20 40.000
3 In card visit trên giấy couche 300gsm, cán màng bóng hoặc mờ 02 mặt. Hộp 30-50 35.000
4 In card visit trên giấy couche 300gsm, cán màng bóng hoặc mờ 02 mặt. Hộp 20-30 38.000
5 In card visit trên giấy couche 300gsm, cán màng bóng hoặc mờ 02 mặt. Hộp 30-50 36.000
6 In card visit trên giấy couche 300gsm, cán màng bóng hoặc mờ 02 mặt. Hộp 50-100 30.000
7 In card visit trên giấy couche 300gsm, cán màng bóng hoặc mờ 02 mặt. Hộp Tử trên 150 25.000

Đối với khách hàng cần in card visit lấy nhanh, vui lòng xem bảng báo giá thứ 2 – Giá in áp dụng cho in bằng máy in kỹ thuật số chất lượng cao.

Bảng giá chỉ áp dụng cho in trên giấy couche 300gsm. Nếu Quý khách có nhu cầu in giấy mỹ thuật cao cấp hoặc giấy khác hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi mã giấy để nhận được tư vấn và báo giá riêng.Đối với khách hàng in card visit lấy chậm sau vài ngày, vui lòng xem bảng báo giá thứ 1 để được giá tốt nhất. Đơn giá áp dụng cho in bằng máy in offset công nghiệp – là công nghệ in tối ưu nhất hiện nay.

Đối với khách hàng cần in card visit lấy nhanh, vui lòng xem bảng báo giá thứ 2 – Giá in áp dụng cho in bằng máy in kỹ thuật số chất lượng cao.

Bảng giá chỉ áp dụng cho in trên giấy couche 300gsm. Nếu Quý khách có nhu cầu in giấy mỹ thuật cao cấp hoặc giấy khác hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi mã giấy để nhận được tư vấn và báo giá riêng.